Μενού Κλείσιμο

Coukies

Όροι χρήσης

Εισαγωγή

1.1. O ιστότοπος www.runtech.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ που ειδικεύεται στην παροχή εφαρμογών πληροφορικής, υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας και συναφή υπηρεσιών  (στο εξής καλούμενο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή Ιστότοπος ) που δημιούργησε και λειτουργεί η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (στο εξής καλούμενη «Η Επιχείρηση»), που εδρεύει στη Λάρισα, στην οδό Τσιμισκή 90, με Α.Φ.Μ 158136020 , ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@runtech.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 6949849093

1.2. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.runtech.gr Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία «Επισκέπτης /Πελάτης» αναλόγως αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία προς αγορά προϊόντων) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη και τη χρήση του ιστότοπου, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Γενικοί όροι

2.1. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανανεώσει ή αναβαθμίσει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Επισκέπτη/Χρήστη/Πελάτη του ηλεκτρονικού καταστήματος (συνολικά ή διαζευκτικά): α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης, β) μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος και γ) μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών. Ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης έχει την υποχρέωση να διαβάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους που βρίσκονται σε ισχύ κατά την κατάρτιση της σύμβασης.

2.2. Επίσης, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Επισκέπτη/Χρήστη/Πελάτη του ηλεκτρονικού καταστήματος να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω με μόνη την πλοήγηση ή/και χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

2.3. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Παρεχόμενες πληροφορίες & προϊόντα

3.1. Οι διαθέσιμες προς πώληση υπηρεσίες κατασκευή ιστοσελίδων παροχή φιλοξενίας ιστοσελίδων και υπηρεσίες μάρκετινγκ, τα χαρακτηριστικά τους, οι τιμές και το διαθέσιμο απόθεμα τους, βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.runtech.gr και είναι προσβάσιμα σε όλους. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος. 

3.2. H Επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ό,τι αφορά την ταυτότητα της Επιχείρησης και τα παρεχόμενα μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος προϊόντα. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

3.3. Η Επιχείρηση εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών σχετικά με την διαθεσιμότητά ή μη των προϊόντων, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την διαθεσιμότητά τους. Η Επιχείρηση καταβάλλει καθημερινά όλες τις δυνατές προσπάθειες, έτσι ώστε να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν (τεχνικά χαρακτηριστικά, τιμές κτλ.). 

3.4. Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους κάτω από κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%), ενώ το ηλεκτρονικό κατάστημα www.runtech.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές, χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό.

Τρόποι πληρωμής 

4.1. Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των πελατών, το ηλεκτρονικό κατάστημα www.runtech.gr διαθέτει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής: Με κάρτα (χρεωστική ή πιστωτική: Visa, Mastercard, American Express, Discover, Paypal) και κρυπτονομίσματα τη στιγμή της πραγματοποίησης και ολοκλήρωσης της παραγγελίας.

Παραγγελία προϊόντων και προστασία καταναλωτή

5.1. Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.runtech.gr αποτελούν συμβάσεις πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003). Έτσι, ο Επισκέπτης/Χρήσης/Πελάτης έχει σαν επιλογή να πραγματοποιήσει εγγραφή και να προχωρήσει στην παραγγελία , παραχωρώντας παράλληλα τα προσωπικά του δεδομένα (όνομα,e-mail) δημιουργώντας ένα λογαριασμό (profile) ή να πραγματοποιεί συναλλαγές πληρώνοντας ως Επισκέπτης.

5.2. Ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης σύμβασης μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, μόνον εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (δηλαδή εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή νόμιμο αντιπρόσωπο/εκπρόσωπο τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

7.0. Όταν αγοράζετε κάποια υπηρεσία όπως η δημιουργία λογοτύπου, διαφημιστική καμπάνια marketing δεν υποστηρίζεται επιστροφή χρημάτων.

7.1. Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

7.2. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο που περιέχεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, καθώς και οποιαδήποτε παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό ιδιοκτήτη και πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Επιχείρησης.

7.3. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα www.runtech.gr ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Επιχείρησης αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Επιχείρησης, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

7.4. Απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση και κάθε συναφής ενέργεια χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Επιχείρησης. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ως άνω ενέργειες θα θεωρηθεί ότι αποτελούν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Επιχείρησης, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που έχει προκληθεί σε αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ευθύνη Χρήστη

8.1. Ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

8.2. Ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα με domain name: www.runtech.gr για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Επιχείρηση ή σε οποιονδήποτε τρίτο ή προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου, 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π, 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Περιορισμός ευθύνης της Επιχείρησης

9.1. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) υποστεί ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή τη χρήση των υπηρεσιών, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Στις παραπάνω αιτίες συμπεριλαμβάνονται ενδεχόμενα σφάλματα ή παραλείψεις κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση των παρεχομένων πληροφοριών (τιμές, χαρακτηριστικά προϊόντων κλπ), καθώς και σφάλματα, παραλείψεις ή τεχνικοί λόγοι οποιασδήποτε φύσεως, που επηρεάζουν ή αναστέλλουν για εύλογο χρονικό διάστημα τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή/και των υπηρεσιών του.

9.2. Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περιπτώσεις πλημμελούς λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή εν γένει αδυναμίας ή πλημμελούς παροχής των υπηρεσιών της εξαιτίας τυχαίων γεγονότων ή λόγων ανωτέρας βίας ή λόγων που προκαλούνται από υπαιτιότητα άλλων φορέων.

9.3. Η Επιχείρηση λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου η πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και στις υπηρεσίες του να είναι, κατά το δυνατόν, συνεχής και αδιάλειπτη. Ωστόσο, επιφυλάσσεται του εύλογου δικαιώματός της να διακόπτει την λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή/και των επιμέρους υπηρεσιών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του συστήματος χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση του χρήστη.

Σύνδεσμοι (links) με άλλες ιστοσελίδες

10.1. Η ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος www.runtech.gr ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η Επιχείρηση, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητα τους. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites, τα οποία φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος.

10.2. Η Επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ούτε και συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των εν λόγω websites, αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε διαχειριστής/ιδιοκτήτης του website αυτού.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

11.1. H Επιχείρηση δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτηση, ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης πρέπει να παρέχει προς την Επιχείρηση συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας του και οι οποίες διαφυλάσσονται από αυτήν.

11.2. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα www.runtech.gr, τη χρήση αυτών των δεδομένων από την Επιχείρηση και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα, τα οποία ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης παρέχει στην Επιχείρηση κατά τη διάρκεια των παραγγελιών που υποβάλλει στην παρούσα ιστοσελίδα. Ως «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» ορίζεται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Δεν εννοούνται ως τέτοια οι ανώνυμες πληροφορίες.

11.3. Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από την Επιχείρηση, προκειμένου οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει η Επιχείρηση μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως αποκλειστικό σκοπό να μετρήσουν τον αριθμό της επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την Επιχείρηση. Η Επιχείρηση δεν διανέμει σε κανέναν άλλον οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με την Επιχείρηση τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες της. Η Επιχείρηση μπορεί να μοιραστεί αυτές τις πληροφορίες μόνο κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις ή όπως απαιτείται από τον νόμο. Συγκεκριμένα: 1) Με κυβερνητικές αρχές, αλλά μόνο στο βαθμό που απαιτείται να αποκαλύψει οποιεσδήποτε προσωπικές ταυτοποιήσιμες πληροφορίες σύμφωνα με τη νομική διαδικασία που λαμβάνει από την αρχή, 2) Για να προστατεύσει ή να υπερασπίσει το έννομο συμφέρον και δικαίωμα των πελατών της, 3) Για να απαντήσει σε ισχυρισμούς σε περίπτωση παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων μερών, 4) Για να προστατεύσει την υγεία και την ασφάλεια των πελατών της όταν και αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη. Η Επιχείρηση μπορεί να μοιραστεί τα προσωπικά δεδομένα του Επισκέπτη/Χρήστη/Πελάτη με τα ακόλουθα μέρη για σκοπούς που απαιτούνται από τον νόμο: 1) Οποιαδήποτε χρήση των Cookies εξυπηρετεί το σκοπό της παροχής για καλύτερη εμπειρία του επισκέπτη των ιστοσελίδων μας. Για την πολιτική των cookies δείτε παρακάτω στο άρθρο 12, 2) Με τους εργαζομένους της επιχείρησης οι οποίοι έχουν υπογράψει συμβάσεις εχεμύθειας και ακολουθούν τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες της επιχείρησης, 3) Εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, με εξωτερικά τρίτα μέρη όπως ιατρούς, λογιστές, μεταφραστές ελεγκτές, εμπειρογνώμονες, δικηγόρους και άλλους εξωτερικούς συμβούλους ή εξειδικευμένους συνεργάτες ή εξωτερικούς προμηθευτές υπηρεσιών που βοηθούν στην άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρίας μας. Σε περίπτωση διαβίβασης σε τρίτο μέρος, το υποκείμενο θα έχει ενημερωθεί έγκαιρα και κατάλληλα πριν από αυτή την ενέργεια της Επιχείρησης. Καμία διαβίβαση προσωπικών δεδομένων δεν γίνεται χωρίς την σαφή συγκατάθεση του υποκείμενου επεξεργασίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Επιχείρηση απαιτεί τα πρόσωπα που λειτουργούν για λογαριασμό της να τηρούν ταυτόσημες πρακτικές απορρήτου μας να έχουν θεσπίσει διασφαλίσεις για την προστασία του απορρήτου των πληροφοριών του Επισκέπτη/Χρήστη/Πελάτη, 4) Η Επιχείρηση μπορεί να μοιραστεί προσωπικά δεδομένα με κυβερνητικούς ή άλλους δημόσιους φορείς και αρχές, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων των δικαστικών και τρίτων μερών που επεξεργάζονται τα δεδομένα, υπαλλήλων, δικηγόρων, δικαστικών υπαλλήλων και άλλων συμβούλων και εκπροσώπων, όταν αυτό είναι απαραίτητο, διατηρώντας τις θεμελιώδεις αρχές της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εκτός των αποδεκτών και των σκοπών που αναφέρονται παραπάνω, η Επιχείρηση δεν χρησιμοποιεί, ούτε αποκαλύπτει, ούτε πωλεί ή μεταβιβάζει οποιαδήποτε ταυτοποιήσιμο προσωπικό δεδομένο, χωρίς τη συγκατάθεση του Επισκέπτη/Χρήστη/Πελάτη, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων.

11.4. Η Επιχείρηση συλλέγει μόνο τις κάτωθι πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες: (1) στοιχεία που ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης της δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης, (2) στοιχεία που ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης της δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία  του από το ηλεκτρονικό κατάστημα και (3) στοιχεία που ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης της δίνει όταν υποβάλλει κάποιο ερώτημα ή αίτημα μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υφίσταται στην ιστοσελίδα.

11.5. Κατά την εγγραφή του ως Πελάτη, ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης παρέχει στην Επιχείρηση τις κάτωθι πληροφορίες: Όνομα, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email). Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα που τυχόν συλλέγονται, επεξεργάζονται, καταχωρούνται και αποθηκεύονται εμπιστευτικά, από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, ήτοι την IKE, σύμφωνα τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΚ 2016/679).

11.6. Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος, ζητείται από τον Επισκέπτη/Χρήστη/Πελάτη το Όνομα Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email), το τηλέφωνό του προαιρετικά, τα δεδομένα προφίλ χρήστη (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) και ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας.Η Επιχείρηση κάνει χρήση των πληροφοριών που της δίνει ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί του σχετικά με (i) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (ii) για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα,υπηρεσίες που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

11.7. Κατά την υποβολή αιτήματος ή ερωτήματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ηλεκτρονικού καταστήματος, ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης παρέχει στην Επιχείρηση τις κάτωθι πληροφορίες: Όνομα, Τηλέφωνο (προαιρετικά) και Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email).

11.8. Η Επιχείρηση δεσμεύεται να συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των ατόμων των οποίων συλλέγονται ή επεξεργάζονται οι πληροφορίες σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation GDPR, EU2016/679).

11.9. Η Επιχείρηση αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας για τα ταυτοποιήσιμα προσωπικά δεδομένα και εφαρμόζει διοικητικές τεχνικές και οργανωτικές διασφαλίσεις για την προστασία τους από τυχόν απώλεια, κακή χρήση και μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία ή τροποποίηση. Σημειώνεται, όμως, ότι είναι φύσει αδύνατο κάποιος να εγγυηθεί ότι τρίτα μέρη δεν θα μπορέσουν ποτέ να παραβιάσουν τις μεθόδους προστασίας της Επιχείρησης ή να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες της για ακατάλληλους σκοπούς ή ότι λάθη στη μετάδοση δεν θα συμβούν και ως εκ τούτου η Επιχείρηση περιορίζει κάθε ευθύνη της για μια τέτοια απώλεια. Η Επιχείρηση περιορίζει την πρόσβαση στα ταυτοποιήσιμα προσωπικά δεδομένα σε εκείνους τους εργαζομένους και τους εξωτερικούς συνεργάτες της που εργάζονται για κατ’ εντολή μας και για λογαριασμό της, οι οποίοι χρειάζονται πρόσβαση για να εκπληρώσουν το έργο που τους έχει ανατεθεί. Η Επιχείρηση διατηρεί επαρκείς φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές εγγυήσεις που συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους που προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των Επισκεπτών/Χρηστών/Πελατών και τα συστήματά της. Διαθέτει επίσης ενεργές διαδικασίες ελέγχου πιθανής παραβίασης προσωπικών δεδομένων και σε τέτοια περίπτωση θα ενημερώνει άμεσα τον Επισκέπτη/Χρήστη/Πελάτη, καθώς και την αρμόδια εποπτική αρχή.

11.10. Παράλληλα με το δικαίωμα ανάκλησης των συγκαταθέσεων που χορήγησε ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης, αυτός έχει επίσης τα εξής δικαιώματα, εφόσον υφίστανται οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις: δικαίωμα πρόσβασης σχετικά με τα δικά του δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύει η Επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ, δικαίωμα διόρθωσης εσφαλμένων ή προς συμπλήρωση εσφαλμένων δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ, δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων του που αποθηκεύει η Επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων του σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ, δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ, δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ. Αναλυτικά τα ανωτέρω δικαιώματα του Επισκέπτη/Χρήστη/Πελάτη έχουν ως εξής:

  1. Δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ: Ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης έχει το δικαίωμα να πληροφορηθεί κατόπιν αιτήσεως και ατελώς, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχει αποθηκεύσει η Επιχείρηση για το πρόσωπό του. Αυτό περιλαμβάνει ειδικότερα: τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Επιχείρηση, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες των αποδεκτών στους οποίους κοινολογούνται ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους, την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 ΓΚΠΔ και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων. Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 ΓΚΠΔ σχετικά με τη διαβίβαση.
  2. Δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ: Ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από την Επιχείρηση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

iii. Δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ: Ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Επιχείρηση τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, ανακαλεί τη συγκατάθεσή του επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ΓΚΠΔ και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 ή παράγραφος 2 ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 ΓΚΠΔ, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί μια νομική υποχρέωση, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ.

  1. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ: Ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: αμφισβητεί την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητά αντί της διαγραφής τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, ή έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.
  2. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ: Ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης έχει το δικαίωμα να λάβει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει στην Επιχείρηση σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από την Επιχείρηση, όταν: η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ και η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα δεδομένων ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από την Επιχείρηση σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
  3. Δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ: Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ, ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης μπορεί να προβάλλει εναντίωση στην επεξεργασία δεδομένων για άλλους λόγους που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα της κατάστασης. Το ανωτέρω γενικό δικαίωμα εναντίωσης ισχύει για όλους τους σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων που περιγράφονται στους παρόντες όρους προστασίας δεδομένων, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Αντίθετα από το ειδικό δικαίωμα εναντίωσης που αφορά την επεξεργασία δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς, η Επιχείρηση έχει υποχρέωση σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ να εφαρμόσει το εν λόγω γενικό δικαίωμα εναντίωσης μόνο αν ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης αναφέρει λόγους υπέρτερης σημασίας, π.χ. έναν πιθανό κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία.

Cookies

Η Επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης, αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το ηλεκτρονικό κατάστημα www.runtech.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, καθώς και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί τα cookies για να παρέχει πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες, ενώ σε κάθε έξοδό του Επισκέπτη/Χρήστη/Πελάτη από τον ιστότοπο, αυτά διαγράφονται αυτόματα. Η Επιχείρηση μπορεί να συλλέγει επίσης τεχνικά δεδομένα που προκύπτουν από τις επισκέψεις των χρηστών στην ιστοσελίδα μας και περιλαμβάνουν: διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), στοιχεία εισόδου, τύπο και έκδοση του προγράμματος περιήγησης, ζώνη ώρας και τοποθεσία, τύποι και εκδόσεις πρόσθετων προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα ή άλλη τεχνολογική εφαρμογή στις συσκευές που χρησιμοποιούνται για την προσπέλαση του ιστοτόπου.

Ασφάλεια συναλλαγών και δεδομένων

Η Επιχείρηση δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας της. Οι διαδικασίες που ακολουθεί και έχει υιοθετήσει η Επιχείρηση προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή.

Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμοδιότητα δικαστηρίων

14.1. Όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την χρήση της ιστοσελίδας www.runtech.gr, καθώς και με τις συμβάσεις πώλησης που συνάπτονται μέσω αυτής θα διέπονται και θα επιλύονται με βάση το Ελληνικό Δίκαιο.

14.2. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του Επισκέπτη/Χρήστη/Πελάτη και της Επιχείρησης αναφορικά με την χρήση της ιστοσελίδας ηλεκτρονικού καταστήματος και τις συναφθείσες μέσω αυτής συμβάσεις πώλησης αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Λάρισας.

Λοιποί όροι

15.1. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο ή θεωρηθεί άκυρη με δικαστική απόφαση, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν.

15.2. Η οποιαδήποτε παραχώρηση, χορήγηση προθεσμίας ή μη εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων από τους παρόντες Όρους εκ μέρους της Επιχείρησης δεν συνιστά σε καμία περίπτωση και δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση, προσωρινή ή οριστική, μερική ή ολική, από οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση πηγάζει από αυτούς ή από το νόμο.

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει το Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Κάθε Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης που εισέρχεται στην παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεται και συναινεί με τους παρόντες Όρους Χρήσης, καθώς επίσης και με όλους τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο